ไก่ฮ้อง

Wait for update.

     Wait for update.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบของแกง : Wait for update.

อายุการเก็บรักษา : ​18 เดือน

น้ำหนักสุทธิ : 85 กรัม

Wait for update.

Curry Ingredients : Wait for update.

Shelf-life : ​18 months

Net weight : 85 grams 

อาหารพร้อมทาน

Ready to Serve

รสชาติดั้งเดิม

Authentic Taste

ไม่มีสารกันเสีย

No Preservatives

วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100%

100% Natural

ไม่ใส่ผงชูรส

No MSG

ไม่เจือสีหรือแต่งกลิ่นสังเคราะห์

No Artificial Color and Flavor

Close Menu
ติดต่อเรา