หน้าแรก

ประวัติของบริษัท

 

บริษัท ทาคาโซ่ เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท